tuin_projecten en logo

Triángulo vzw

Sociale projecten in El Tumbador - Guatemala

Sociale projecten in El Tumbador - Guatemala

NEDERLANDS

Vzw Triángulo zet zich in voor sociale projecten in El Tumbador in Guatemala. Onze voornaamste bekommernis is het voortbestaan ervan na het ''tijdperk Freddy'' te verzekeren. De projecten worden lokaal geleid door een onvermoeibare Freddy De Geytere. Samen met onze Guatemalteekse partner ABET willen we daarvoor zorgen.

ESPAÑOL

Triángulo es una organización sin fines lucrativos. Se dedica a proyectos sociales en El Tumbador en Guatemala. Nuestra principal preocupación es asegurar su existencia continua después de la "era de Freddy". Localmente los proyectos son guiados por un infatigable Freddy De Geytere. Junto con nuestro socio guatemalteco ABET, queremos encargarnos de esto.

para la inauguración-3_junio_de_2018/

ENGLISH

Triángulo is a non-profit organization dedicated to social projects in El Tumbador in Guatemala. Our main concern is to ensure its continued existence after the "Freddy Era". The projects are led locally by an indefatigable Freddy De Geytere. Together with our Guatemalan partner ABET, we want to take care of this.

Many projects cease to exist when the person who started them (here Freddy De Geytere) is no longer there. Together with our Guatemalan partner ABET, we want to ensure that something like this does not happen here.

computerles
para la inauguración-3_junio_de_2018
computerles
logo provincie West-Vlaanderen
silhouetten staan voor onze sympathisanten

Lid van
logo GROS Brasschaat

Lid van
logo 4de pijler

logo provincie West-Vlaanderen
silhouetten staan voor onze sympathisanten

Lid van
logo GROS Brasschaat

Lid van
logo 4de pijler

Fiscaal attest voor giften van minimum 40 € per jaar op IBAN BE11 7380 1254 4748 - SSWIFT/BIC KREDBEBB van TRIANGULO vzw voor inwoners van de Europese Unie
GEEN BBQ IN SEPTEMBER - WEL BUFFET zondag 10 NOVEMBER 2019 ! ( België )
NN 870 473 644 - RPR (Rechtspersonenregister) Ondernemingsrechtbank Bolivarplaats 20 bus 7 2000 Antwerpen Dienst rechtspersonen en vzw's Copyright Triángulo vzw