tuin_projecten en logo

Triángulo vzw

Sociale projecten in El Tumbador - Guatemala

Sociale projecten in El Tumbador - Guatemala

Privacy

Triángulo vzw volgt de regels van de GDPR (Europese wetgeving in verband met privacy).
Klik op de link om onze privacyverklaring te downloaden.

Uw gegevens dienen alleen voor intern gebruik bij Triángulo en het geven van fiscaal attesten (voor giften van minimum 40 Euro per jaar in de EU). We geven ze nooit door aan anderen.
Een uitzondering: mensen die voor een gelegenheid vragen om een gift naar Triángulo over te schrijven in plaats van een geschenk mee te brengen, kunnen met hun gasten afspreken dat ze een ( liefst met ons afgesproken ) vermelding in hun mededeling zetten als ze wensen dat we hun gegevens met het bedrag aan hen doorgeven.

Uw berichten

Een actie gepland of gedaan voor Triángulo ? Een bezoek gebracht aan onze projecten ? Stuur dan gerust een verslag, bij voorkeur in een Word document als bijlage in een mail naar info@triangulovzw.be
Als dit moeilijk is, kijk dan naar onze andere contactgegevens.

HARTELIJK DANK - ? werd !

Hartelijk dank aan onze gulle schenkers. We kregen inderdaad heel wat meer en meermaals ook grotere giften dan in gewone jaren.
Met jullie hulp zal corona onze projecten niet klein krijgen. We doen met veel moed verder, zowel hier als in Guatemala..

Ethische gedragscode 11.11.11

Klik op de link om de pdf met de gedragscode van 11.11.11 te downloaden.

Aanvraag 11.fonds voor 4de pijlers ingestuurd

Wat meer uitleg.
Jaarlijks kunnen 4de Pijlerorganisaties die lid zijn van het 4de Pijlerpanel en die geregistreerd zijn op de website van de 4de pijler een projectaanvraag indienen bij het 11.11.11-fonds voor de 4de Pijler.

Dat fonds richt zich op de ondersteuning van Zuidprojecten van 4de Pijlerorganisaties en voorziet een steun van € 1.000 per project.

Traditioneel wordt de opbrengst van de najaarscampagne van 11.11.11 verdeeld onder meer dan 20 lidngo’s van 11.11.11, zoals Broederlijk Delen, Oxfam, Rikolto, Join for Water of Vluchtelingenwerk Vlaanderen, ….
Sinds 2017 komt een deel van die opbrengst via dit fonds ook ten goede van 4de Pijlerprojecten. 11.11.11 zet zo een stap om de 4de Pijler actiever te waarderen en te betrekken bij de Noord-Zuidbeweging.

Er zijn natuurlijk veel meer aanvragen dan projecten die gesteund kunnen worden. Dus duimen maar.

Een vereiste om mee te mogen doen, is de gedragscode van 11.11.11 ondertekenen. Hierboven komt een link naar die gedragscode.

Maak van het coronavaccin een globaal publiek goed (artikel 11.11.11 )

Waarom hebben rijke landen zoveel dosissen van het vaccin besteld ? Aantal dosissen per inwoner: Canada 8,9 ; VS 7,3 ; VK 5,8 ; Australië 5,2 ; EU 4,7 ; COVAX 0,3 (COVAX, een wereldwijd initiatief, wil de taart eerlijk verdelen over de hele wereld). - bron: vrt
Klik op de link voor meer info

GEEN ONTMOETINGSDAG in 2020. Misschien meer GIFTEN ?

Hier meer info :
Klik op de link voor meer info

Fotozoektocht van 11.11.11 in Brasschaat

De 11.11.11 werkgroep organiseert heel de maand november een fotozoektocht in Brasschaat als alternatief voor hun legendarische 11.11.11-brunch. Hier alle noodzakelijke info om deel te nemen.
Klik op de link om meer info te downloaden..

Aandacht voor 11.11.11

Triángulo is lid van het 4de pijlerpanel. We willen 11.11.11 deze maand dan ook in het zonnetje zetten.
Klik op de link om iets over de campagne van 2020 te lezen.
Het thema is changemakers. Wij hebben changemakers in El Tumbador, mensen die het verschil maken voor heel wat mensen die weinig kansen kregen. Op de website van 11.11.11 staan nog verhalen van andere changemakers, zowat overal ter wereld. Ook zij zijn onze steun waard. Dat kan via 11.11.11.

LET OP ! Dit goede nieuws geldt enkel voor natuurlijke personen

Natuurlijke personen met een fiscaal attest hebben recht op een belastingvermindering van 60 % op het bedrag van de gift.
Rechtspersonen met een fiscaal attest hebben recht op een aftrek van het bedrag van de gift van de belastbare basis.

Klik op de link om meer info te downloaden.

GOED NIEUWS : betaal 60 % in plaats van 45 % minder belastingen op uw gift in 2020

Iedereen die in de loop van 2020 een gift vanaf 40 euro doet kan rekenen op een fiscale korting van 60 % in plaats van 45 %. Dus: Schenk je 40 €, dan recupereer je daarvan 24 € via je belastingsaangifte van 2021. Om onze projecten in El Tumbador in Guatemala te steunen, en te genieten van deze belastingvermindering, kan je storten op rekening IBAN-code : BE11 7380 1254 4748 BIC-code : KREDBEBB met de mededeling: gift. Alvast bedankt! En voor wie onze projecten al steunde, natuurlijk ook nog eens een heel dikke DANK U WEL ! De regering besliste deze week om de belastingvermindering op te trekken van 45 % naar 60 %voor giften die in de loop van 2020 worden gestort aan een erkende organisatie. De schenkers die in 2020 40 € storten, recupereren daarvan dus 24 € via de belastingsaangifte van 2021.

Klik op de link om de volledige uitleg in het artikel van de 4de pijler te lezen.

Gesprek met burgemeester van Brasschaat

Maandag 9 maart 2020 had werkgroepje Brasschaat een aangenaam en interessant gesprek met Philip Cools, ( waarnemend ) burgemeester en schepen voor lokaal mondiaal beleid. Hij wilde alle verenigingen van de GROS, gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking, beter leren kennen. We waarderen dit initiatief echt heel erg.

Geen hoger middelbaar

Om financiële redenen is het hoger middelbaar opstarten momenteen niet haalbaar.

Persmededeling 11-11-11

De bankkosten voor een internationale overschrijving zijn heel hoog. Hopelijk komt daar binnen afzienbare tijd verandering in.

Mail van de 4de pijler:
200 Belgische verenigingen vragen actie om de transferkosten te drukken
Beste,
Zondag 16 juni is het “International Remittances Day”. Naar aanleiding daarvan verspreidt 11.11.11 dit weekend bijgevoegd persbericht.
Dat doen we ook met jouw steun, want jouw organisatie is één van de (bijna) 200 organisaties die vorig jaar onze oproep naar de minister hierover ondertekende.
Door de val van de regering konden we onze oproep niet overhandigen. Naar aanleiding van “World Remittances Day” hopen we dat onze vraag toch de nodige aandacht zal krijgen. En samen met jullie, zal 11.11.11 er op blijven aandringen dat de toekomstige beleidsploeg en de toekomstige minister voor Ontwikkelingssamenwerking dit onderwerp opnieuw ter harte nemen.
Met vriendelijke groeten,
Els Hertogen, adjunct directeur 11.11.11
Flor Didden, beleidsmedewerker migratie
Het 4de Pijlerteam

Klik op de link om het persbericht van 11-11-11 te downloaden.

BBQ wordt buffet in NOVEMBER

GEEN BBQ IN SEPTEMBER - WEL BUFFET ZONDAG 10 NOVEMBER 2019! Vanaf nu jaarlijks op de 2de zondag van november.

Waar ? In het ontmoetingscentrum De Magneet, Egemstraat 47 te Pittem (vlak naast het sportcentrum.)

Gezellig, lekker, en een mooie kans om een praatje te maken met Freddy, vrienden, familie en leden van de vzw.

Fiscaal attesten voor giften 2018

De fiscaal attesten voor de giften in 2018 zijn verzonden. Dank aan alle gulle schenkers!

Deelname aan 4de pijlerdagen

Zowel op het Nieuwjaarsevent van de Noord-Zuidbeweging 2019 als op de Dag van de 4de pijler zeer interessante lezingen en workshops bijgewoond. Een hoogtepunt was de lezing van Patrick Develtere. (Hoofdadviseur bij het Europees Centrum voor politieke strategie, denktank van de Europese Commissie. Onderwerp: Wat zijn de consequenties van de globaal veranderende relaties voor de wijze waarop we met het Zuiden samenwerken? Patrick Develtere - ‘bedenker’ van de benaming ‘4de Pijler’- bekijkt dit vanuit EU-perspectief, maar vertaalt dit ook naar de wereld van de 4de Pijler.)

We mogen besluiten dat we goed bezig zijn ...

Patrick Develtere - fotografe Valerie Hermans

Patrick Develtere - fotografe Valerie Hermans
met dank aan 4de pijler voor het gebruik van de foto

Wereldmeerdaagse Brasschaat

Van 4 tot en met 19 februari 2019 neemt Triángulo weer deel aan de Wereldmeerdaagse van Brasschaat.
De wereldmeerdaagse gaat tweejaarlijks door in de Ruiterhal in Brasschaat. Duizenden jongeren van de eerste graad secundair onderwijs worden op speelse manier geconfronteerd met allerlei problemen wereldwijd. Bij ons wordt het duidelijk dat naar school kunnen gaan niet zo evident in. In elk groepje (een 4-tal leerlingen) is er iemand die niet naar school mag, maar schoenpoetser wordt. Het toeval bepaalt wie dat is. Je kiest tenslotte ook niet waar je geboren wordt. (Organisatie: vzw Mundio, GROS Brasschaat en provincie Antwerpen)

schoenpoetser en klas

quizz oplossen

oplossingen zoeken

schoenpoetser

Brief van Fred " En toch "

Klik op de link om de brief van Fred " En toch " te downloaden.

Brief 4 van Fred over corona en onze projecten

Klik op de link om de brief 4 van Fred over Corona te downloaden.

Brief 3 van Fred over corona en onze projecten

Klik op de link om de brief 3 van Fred over Corona te downloaden.

Brief 2 van Fred over corona

Klik op de link om de brief 2 van Fred over Corona te downloaden.

Brief van Fred over corona

Klik op de link om de brief van Fred over Corona in de wereld te downloaden.

Paaswens van Freddy

Pasen 2019
Verrijzenis: blijf erin geloven!
Dank u voor uw inzet!.

Eerste sessie hydrotherapie in nieuw centrum

100 % geslaagd: kristalhelder water op 33 graden, twee niveaus: volwassenen en kinderen.
Unique throughout Guatemala
Warming up the water: FDG from 4 to 8 a.m..

Eerste sessie hydrotherapie
logo provincie West-Vlaanderen
silhouetten staan voor onze sympathisanten

Lid van
logo GROS Brasschaat

Lid van
logo 4de pijler

logo provincie West-Vlaanderen
silhouetten staan voor onze sympathisanten

Lid van
logo GROS Brasschaat

Lid van
logo 4de pijler

Fiscaal attest voor giften van minimum 40 € per jaar op IBAN BE11 7380 1254 4748 - SSWIFT/BIC KREDBEBB van TRIANGULO vzw voor inwoners van de Europese Unie
GEEN BBQ IN SEPTEMBER - WEL BUFFET zondag 10 NOVEMBER 2019 ! ( België )
NN 870 473 644 - RPR (Rechtspersonenregister) Ondernemingsrechtbank Bolivarplaats 20 bus 7 2000 Antwerpen Dienst rechtspersonen en vzw's Copyright Triángulo vzw