tuin_projecten en logo

Triángulo vzw

Sociale projecten in El Tumbador - Guatemala

Sociale projecten in El Tumbador - Guatemala

Giften

Alle steun is welkom! U kan storten op rekening
KBC 738-0125447-48
IBAN BE11 7380 1254 4748 - SWIFT/BIC KREDBEBB
van: Triángulo vzw
Donksesteenweg 105
2930 Brasschaat

Voor giften vanaf 40 Euro per jaar, krijgt u een fiscaal attest. (EU) U krijgt het attest voor het jaar waarin uw gift op onze rekening staat.

Gelieve in de mededeling ofwel niets, ofwel gift te schrijven.
(Voor sponsoring mag geen attest gegeven worden. Voor de belastingdienst zijn gift en sponsoring niet hetzelfde: voor sponsoring moet een tegenprestatie geleverd worden en een factuur gemaakt.)

Giften als geschenk

Als er iets te vieren valt, wil je misschien aan je gasten vragen een gift aan Triángulo te doen in plaats van een geschenk mee te brengen.

Waarschijnlijk weet je graag wie hoeveel gegeven heeft. Je kan een mededeling afspreken. Neem hiervoor contact met ons op.

Zonder afgesproken mededeling, kunnen we u die informatie niet geven. Verwittig uw gasten, dat wij u deze informatie doorgeven als ze deze mededeling gebruiken. Als ze dat niet willen, kunnen ze gewoon gift in de mededeling schrijven.

Doe een actie

We komen graag over de projecten vertellen als je een actie ten voordele van onze projecten doet. Dat kan met je klas, vereniging, vriendengroepje, familie ...

Let wel op: voor het ingezamelde geld mogen we geen fiscaal attest geven. Dat kan alleen voor een persoonlijke gift die rechtstreeks op onze rekening overgeschreven werd.

Geen energie of tijd om een actie te dioen ? Dan zijn er nog mogelijkheden om geld bijeen te brengen, die niet veel inspanning kosten. En zonder dat iemand zich tekort doet.

Een discussiepotje

Je maakt soms een pot als je samen iets gaat drinken. Juist gepast is het bedrag zelden. Om de overschot gewoon op tafel te laten liggen, is het te veel. Om terug te verdelen is het dan weer de moeite niet. Dan kan zo’n discussiepotje voor Triángulo een goede oplossing zijn.

Duolegaat: erfenis delen en toch meer krijgen?

Met een duolegaat kan u een deel van uw erfenis nalaten aan een goed doel (zoals vzw Triángulo), terwijl uw erfgenaam méér in plaats van minder overhoudt!
Bij een duolegaat betaalt de vzw zowel de successierechten van het deel van uw erfgenaam als van haar eigen deel. In het Vlaams Gewest bedragen de successierechten voor een vzw slechts 8.8 %. Een duolegaat is vooral interessant als uw erfgenamen verre verwanten of anderen zijn. Maar ook als uw directe erfgenamen hoge successierechten verwachten.

Uw notaris kan u zeggen of deze formule voor u (en ons) voordelig is.
Meer uitleg en voorbeeld over duolegaat.

Een gewoon legaat

Triángulo mag ook gewone legaten aanvaarden. Hebt u geen familie of vrienden waaraan u ( heel ) uw erfenis wil nalaten? Dan wil u misschien wel zelf bepalen waar uw geld naartoe gaat. U kan dan een testament opstellen ten voordele van vzw Triángulo.

U moet niets afgeven terwijl u leeft, maar u kan zich nu reeds een beeld vormen van wat er met het geld dat u nalaat zal gebeuren. En u kan er van op aan dat u niet vergeten wordt.


Onze vzw is erkend om fiscaal attesten uit te schrijven en kan (duo)legaten ontvangen. Een vermelding in de gids voor giften en legaten is niet noodzakelijk. Een vermelding in deze lijst betekent alleen dat de vzw betaalde om hier vermeld te worden.

BBQ wordt buffet

BBQ in september gaat niet door. Noteer NIEUWE DATUM: BUFFET zondag 10 november 2019! dus GEEN BBQ IN SEPTEMBER - WEL BUFFET zondag 10 november 2019! Vanaf nu jaarlijks op de 2de zondag van november.

Waar ? In het ontmoetingscentrum De Magneet, Egemstraat 47 te Pittem (vlak naast het sportcentrum.)

Gezellig, lekker, en een mooie kans om een praatje te maken met Freddy, vrienden en familie en leden van de vzw.

In Guatemala

Teleradiomaratón

Heel het jaar door zetten verschillende groepen en gemeenschappen in en rond El Tumbador zich in om fondsen bijeen te brengen voor het revalidatiecentrum. (Met tombola‘s, bereiden en verkoop van maaltijden, omhalingen, ...). De radiomaratón is het hoogtepunt en de jaarlijkse finale. Alle opbrengsten bijeengebracht. Het resultaat gaat vooral de laatste jaren sterk omhoog.

groep_medewerkers_radiomaratón

In 2018 gebruikten ze o.a. een folder over het nieuwe centrum als info bij de radiomaratón. Klik op de link om deze folder als word document te lezen.

logo provincie West-Vlaanderen
silhouetten staan voor onze sympathisanten

Lid van
logo GROS Brasschaat

Lid van
logo 4de pijler

logo provincie West-Vlaanderen
silhouetten staan voor onze sympathisanten

Lid van
logo GROS Brasschaat

Lid van
logo 4de pijler

Fiscaal attest voor giften van minimum 40 € per jaar op IBAN BE11 7380 1254 4748 - SSWIFT/BIC KREDBEBB van TRIANGULO vzw voor inwoners van de Europese Unie
GEEN BBQ IN SEPTEMBER - WEL BUFFET zondag 10 NOVEMBER 2019 ! ( België )
NN 870 473 644 - RPR (Rechtspersonenregister) Ondernemingsrechtbank Bolivarplaats 20 bus 7 2000 Antwerpen Dienst rechtspersonen en vzw's Copyright Triángulo vzw