tuin_projecten en logo

Triángulo vzw

Sociale projecten in El Tumbador - Guatemala

Sociale projecten in El Tumbador - Guatemala

Onze projecten

Alle projecten die we steunen bevinden zich in de Colonia San Antonio in El Tumbador, in het departement San Marcos in Guatemala. Ze zijn allemaal ontstaan uit de noden van de mensen daar. Al deze projecten staan open voor iedereen, maar ze zijn vooral bedoeld voor de meest kansarmen.

Om een gedetailleerde kaart te zien, kan u op de eerste kaart klikken. Ze opent dan in groot formaat in een nieuw venster. ( Bij de afbeeldingen die u kan vergroten, verandert de pijl in een handje als u er met de muis over gaat. )

kaart Zuid Guatemala met El Tumbador

Rechts: het centrum van El Tumbador. Links Colonia San Antonio. Het revalidatiecentrum bevond zich vroeger op het zelfde terrein als de school.


De projecten zijn: een school, een revalidatiecentrum en een medisch centrum. De boorput met drinkbaar water bevoorraadt nog steeds alle projecten. Deze boorput en verschillende bouwwerken werden gerealiseerd met de steun van de provincie West Vlaanderen. De medewerking van zowel de mensen in El Tumbador, als onze sympathisanten, GROS Brasschaat en verschillende anderen maken de realisatie van de werking mogelijk. Allen zeer hartelijk dank daarvoor!


School

Het ''Colegio de los Santos Reyes de Tumbador'' heeft een goede lagere school, een kleuterklas (párvulos) en een lager middelbaar. Dit jaar, in 2018, waren er 230 leerlingen.

Staatsscholen zijn er genoeg, maar de kwaliteit is niet altijd even hoog, soms zelfs ronduit slecht. En dat terwijl goed onderwijs de beste manier is om de cirkel van armoede te doorbreken.

De nadruk ligt niet alleen op theoretische vorming. Er is ook veel aandacht voor zelfontplooiing, vorming van een eigen mening, respect voor zichzelf en de ander.

We geven geen individuele studiebeurzen, maar steunen de werking van de hele school. Het schoolgeld kan dus zo laag gehouden worden, dat het door iedereen betaald kan worden.

3de jaar middelbaar

Revalidatiecentrum

In het revalidatiecentrum zijn de behandelingen gratis. Er is kiné, hydrotherapie, ergo en "bijzondere opvoeding" (te vergelijken met BLO bij ons).

De leeftijd van de patiënten varieert van enkele maanden tot af en toe meer dan 90 jaar. Ook de pathologie is zeer verscheiden, van kleine tot zeer grote beperkingen. Veel patiënten hebben zowel kiné, ergo als BLO nodig. Enkelen ook hydrotherapie.

Medisch centrum

Consultaties, labo onderzoeken, echografie bij zwangeren en verkoop van de voorgeschreven medicatie, gebeuren aan een economisch tarief.

De dokter(es) werkt op zelfstandige basis en beheert ook zelf het labo en de apotheek. Triángulo betaalt geen loon meer. De dokter(es) mag gebruik maken van de ruimten en het aanwezige materiaal. Hij/zij betaalt maandelijks een beperkt bedrag aan ABET en steunt zo de andere projecten.
De tandarts werkt als zelfstandige. In ruil voor het gebruik van de praktijk, behandelt hij onze leerlingen en de patiënten van het revalidatiecentrum gratis.

wachtend op beurt consultatie
logo provincie West-Vlaanderen
silhouetten staan voor onze sympathisanten

Lid van
logo GROS Brasschaat

Lid van
logo 4de pijler

logo provincie West-Vlaanderen
silhouetten staan voor onze sympathisanten

Lid van
logo GROS Brasschaat

Lid van
logo 4de pijler

Fiscaal attest voor giften van minimum 40 € per jaar op IBAN BE11 7380 1254 4748 - SSWIFT/BIC KREDBEBB van TRIANGULO vzw voor inwoners van de Europese Unie
GEEN BBQ IN SEPTEMBER - WEL BUFFET zondag 10 NOVEMBER 2019 ! ( België )
NN 870 473 644 - RPR (Rechtspersonenregister) Ondernemingsrechtbank Bolivarplaats 20 bus 7 2000 Antwerpen Dienst rechtspersonen en vzw's Copyright Triángulo vzw