logo

Triángulo vzw

sociale projecten in El Tumbador - Guatemala

ARCHIEF

Archief


2014

2010

2014

 

Ambulancedienst

De ambulancedienst werd overgedragen naar een andere lokale organisatie

Meer info over de ambulancedienst

Er is een ambulancedienst om de armen naar het ziekenhuis te brengen. De 4 dichtstbijzijnde ziekenhuizen liggen elk op een goede 50 km van El Tumbador. De chauffeurs zijn vrijwilligers. De patiënten betalen een vergoeding. Die dekt echter niet volledig de gemaakte onkosten (diesel, herstellingskosten,…).

Op allerlei manieren proberen ze de onkosten binden de perken te houden. Wie zou er bij ons aan denken dat meer mensen in de wagen meer gewicht betekent, en dus een hoger verbruik van brandstof? Daarom mogen slechts 2 personen de patiënt begeleiden. Eén heb je al nodig als de patiënt niet zelf kan stappen. Die moet de brancard helpen dragen. Een tweede begeleider wordt toegelaten vanuit menselijk oogpunt. Een comité organiseert allerlei acties om voor sponsoring te zorgen.

De ambulancedienst werd sedert 2008 volledig overgeleverd aan een andere plaatselijke organisatie. We blijven deze dienst steunen.

*